Kalkulator wynagrodzeń 2021 – umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)

Kalkulator wynagrodzeń 2021 – umowa zlecenia i o dzieło (pobór zaliczki na podatek lub zerowy PIT)”

 
Kalkulator
Jakich obliczeń dokonuje kalkulator

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp na 365 dni teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

Dostęp na 183 dni teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni (pół roku) do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

/
Kup dostęp na 365 dni
Sprawdź
Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności DotPay.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Zobacz wszystkie Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Powyższy kalkulator uwzględnia fakt, że obliczanie kwoty netto z kwoty brutto w 2021 r. w przypadku zleceniobiorcy powinno przebiegać w następujących etapach:

Etap 1. Wyliczamy składki ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu, pamiętając, że:

   • podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu stosunku cywilnoprawnego – jeśli odpłatność w umowie zlecenia określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie, albo zadeklarowana kwota, nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę – gdy odpłatność w umowie zlecenia określono w inny sposób niż powyżej;
   • w podstawie składkowej nie należy uwzględniać świadczeń wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
   • składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, która w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższe niż  250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej).

Etap 2. Odejmujemy od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowanych przez zatrudnioną osobę składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.

Etap 3. Pomniejszamy przychód o koszty uzyskania przychodów w wysokości:

   • 20% uzyskanego przychodu – kwotę tych kosztów oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód, lub
   • 50% uzyskanego przychodu (pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne potrącone z środków zleceniobiorcy), jeśli przedmiotem zlecenia lub umowy o dzieło jest korzystanie przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzanie przez nich tymi prawami – o tym, kiedy można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu traktuje interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Etap 4. Zaokrąglamy otrzymaną podstawę opodatkowania do pełnych złotych.

Etap 5. Mnożymy zaokrągloną podstawę przez najniższą stawkę procentową podatku wynoszącą obecnie 17% (na wniosek zatrudnionego stosuje się wyższą stawkę w wysokości 32%, co przewiduje art. 41a ustawy o PIT).

Etap 6. Pomniejszamy skalkulowaną w sposób wskazany na etapie 5 zaliczkę na podatek o obliczoną od należności podlegających opodatkowaniu kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru.

Etap 7. Zaokrąglamy otrzymaną kwotę do pełnych złotych.

Etap 8. Odejmujemy od kwoty należności pieniężnych brutto obliczone składki ZUS i zaliczkę podatkową, otrzymując w ten sposób kwotę netto.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.