Kalkulator wynagrodzeń 2021 – należności ze stosunku pracy

Kalkulator Wynagrodzeń 2021 – umowa o pracę (należności ze stosunku pracy)

 
Kalkulator
Jakich obliczeń dokonuje kalkulator

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp na 365 dni teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

Dostęp na 183 dni teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni (pół roku) do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

Dostęp na 1 dzień teraz zamiast 59,90 zł
za jedyne 39,90 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 24 godziny do wybranych treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

/
Kup dostęp na 365 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 1 dzieńDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności DotPay.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Zobacz wszystkie Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Powyższy kalkulator uwzględnia fakt, że obliczanie kwoty netto z kwoty brutto w 2021 r. w przypadku pracownika powinno przebiegać w następujących etapach:

Etap 1. Wyliczamy składki ZUS od świadczeń podlegających ozusowaniu, mając na uwadze, że:

   • podstawą wymiaru składek zusowskich jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez nich z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia za chorobę (ono podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego (takich jak np. zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy), o czym przesądza art. 18 ust. 2 ustawy o sus, oraz świadczeń wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
   • składki finansowane przez pracownika wynoszą: składka emerytalna – 9,76% podstawy, składka na ub. rentowe – 1,5% podstawy, składka chorobowa – 2,45% podstawy, składka zdrowotna – 9% podstawy.

Etap 2. Odejmujemy od podlegającego opodatkowaniu przychodu sfinansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, których podstawą jest przychód opodatkowany.

Etap 3. Pomniejszmy przychód o koszty uzyskania przychodów wynoszące miesięcznie:

 • 250 zł lub
 • 300 zł – w sytuacji, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Podwyższone koszty:
   • mogą być uwzględnianie przy wyznaczaniu podstawy podatkowej przez płatnika dopiero wtedy, gdy pracownik złoży oświadczenie, w którym potwierdzi, że zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy oraz nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (ww. oświadczenie wywołuje skutki dopóki stan faktyczny w nim wskazany nie uległ zmianie; jeśli stan faktyczny się zmieni, wówczas pracownik musi o tym powiadomić pracodawcę, który w takiej sytuacji powinien zaprzestać stosowania pracownikowi podwyższonych kosztów i zacząć uwzględniać koszty w wysokości podstawowej);
   • nie przysługują, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 ustawy o PIT).

Etap 4. Zaokrąglamy do pełnych złotych otrzymaną podstawę opodatkowania .

Etap 5. Mnożymy zaokrągloną podstawę przez odpowiednią stawkę procentową podatku (17% lub 32%).

Etap 6. Pomniejszamy obliczoną zaliczkę na podatek o kwotę 43,76 zł (pod warunkiem złożenia przez pracownika PIT-2) oraz o kwotę składki zdrowotnej wynoszącej nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru (chodzi tu o składkę obliczoną od przychodu podlegającego opodatkowaniu).

Etap 7. Zaokrąglamy otrzymaną kwotę do pełnych złotych.

Etap 8. Odejmujemy od kwoty należności pieniężnych brutto składki ZUS i zaliczkę podatkową.

Ilość komentarzy 2 do “Kalkulator wynagrodzeń 2021 – należności ze stosunku pracy

 1. Bardzo proszę o informację dlaczego przy obliczeniach z zasiłkiem zdrowotna 7,75% jest = 0, a nie jest równana z podatkiem od zasiłku? Z góry dziękuję za rozjaśnienie tematu. dodam, że chodzi mi o sytuację, kiedy pracownik korzysta z zerowego PIT i w jednym mcu otrzymuje pensję oraz zasiłek i wyn. chorobowe

  1. przy zerowym PIT pensja i wyn. za chorobę są zwolnione z podatku a więc naliczona od nich składka zdrowotna (7,75%) nie może być odliczana od podatku – wszakże odliczeniu od przychodu i zaliczki na podatek dochodowy nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne i składka zdrowotna, których podstawę wymiaru stanowi przychód wolny od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PIT).

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *