Kiedy trzeba konsultować wypowiedzenie z organizacją związkową

W podmiotach, w których działają organizacje związkowe, istnieje obowiązek przeprowadzenia konsultacji wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony.

Przed rozpoczęciem konsultacji z organizacją związkową pracodawca powinien zwrócić się na piśmie z prośbą o informację:

  • czy pracownik, któremu zamierza wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy zawartej na czas nieokreślony jest członkiem działających w firmie organizacji związkowych,
  • czy jeśli pracownik nie jest ich członkiem, organizacje związkowe chcą wziąć jego interesy w obronę.

Jeśli w którymkolwiek z tych przypadków organizacja związkowa odpowie twierdząco, trzeba jej przekazać pisemne zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i podać przyczyny wypowiedzenia. W praktyce wygląda to tak, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem w pierwszej kolejności, wraz z zawiadomieniem, wysyła się do związku zawodowego.

Niezależnie od tego, jakiej odpowiedzi udzieli organizacja związkowa, jej stanowisko nie jest ostatecznie wiążące dla pracodawcy.

Jeśli związek zawodowy nie zajmie stanowiska w odpowiedzi na informację o zamiarze rozwiązania umowy o pracę danego pracownika, pracodawca może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę dopiero po upływie pięciodniowego okresu (przy wypowiedzeniu) lub trzydniowego okresu (przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia).

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *