Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe

Spis treści

Wymiar czasu pracy w 2021 r.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
Minimalne stawki za godzinę pracy pracowników pracujących w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r.

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Odszkodowania i odprawy w 2021 r.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania
Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wynagrodzenie przestojowe w 2021 r.

Świadczenia chorobowe

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2021 r.
Minimalne stawki dzienne świadczeń chorobowych w 2021 r.

Składki ZUS w 2021 r.

Składki ZUS za pracowników
Najniższa podstawa wymiaru składek osób na urlopie wychowawczym
Składki ZUS od zleceniobiorców w 2021 r.
Składka na Fundusz Pracy (FP)

Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

Wpływ obniżenia PIT i podwyższenia KUP na dokonywanie potrąceń
Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń
Najnowsze zmiany Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie
Nieprzepracowanie miesiąca nie wpływa na kwotę wolną
Trzeba uwzględniać zmianę wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Jak ustalać kwotę wolną gdy w miesiącu wypłacane są różne świadczenia
Kwota wolna na przełomie roku
Wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2021 r. (w zł) dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych
Kwoty wolne od potrąceń realizowanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego i świadczenia rehabilitacyjnego

Nowe reguły dokonywania potrąceń z umów zlecenia

Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *