Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązuje już formularz RDU

Od 1 lipca nie obowiązuje już formularz RDU o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne mogą za pośrednictwem platformy PUE ZUS składać wnioski, które obowiązywały jeszcze przed pandemią – RSO i RSR.

Uproszczony formularz RDU o ulgę w opłacaniu składek, który dotyczy wniosku o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zadłużenia z tytułu składek na raty przestał obowiązywać. Od 1 lipca przedsiębiorcy, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek, mogą złożyć wniosek RSO – o odroczenie terminu płatności składek lub wniosek RSR – o rozłożenie należności z tytułu składek na raty.

Formularze można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do każdego wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty o sytuacji rodzinnej i kondycji finansowej przedsiębiorcy.

Jeżeli wniosek trafi do ZUS w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich odwołaniu, to od składek należnych za okres od stycznia 2020 r. nie naliczymy opłaty prolongacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy – Ulgi/Umorzenia.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *