Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

 

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2021 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2.800 zł lub 3.010 zł w 2022 r.

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.