Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński

Wymiar
  • Do 2 tygodni 
Istotne informacje
  • Uprawniony do urlopu ojcowskiego / zasiłku jest ojciec wychowujący dziecko, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.
  • Urlop ojcowski / zasiłek:
    • może być wykorzystywany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień,
    • udzielany / wypłacany jest na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem,
    • może zostać przerwany na okres, w czasie którego dziecko wymaga opieki szpitalnej – w takiej sytuacji pozostała część urlopu / zasiłku może być wykorzystana w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. 

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *