Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi

Poradnik zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu zatrudniania i rozliczania cudzoziemców

Spis treści

Pytania dotyczące zmian warunków zatrudniania oraz legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców wprowadzone ustawą antykryzysową w związku z epidemią koronawirusa

Co z osobami, które wjechały do Polski w ramach ruchu bezwizowego po 14 marca i po tym też terminie zostało zarejestrowane ich oświadczenie. Czy po końcu oświadczenia mogą oni nadal pracować legalnie? Czy przedłużenie też ich dotyczy?
Przyjechałam 1 maja 2020 roku z Ukrainy do Polski do pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w ruchu bezwizowym, zarówno pobyt jak i oświadczenie kończy mi się 15 lipca 2020 r. Czy mogę zostać w Polsce po tym okresie? Czy moje oświadczenie i pobyt w ruchu bezwizowym przedłuży się jeśli będzie stan epidemii? Czy przedłuża się tylko tym, którzy w dniu 14 marca przebywali już na terytorium RP?
Co oznacza sformułowanie „w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie”?
Otrzymałem wizę typu D, która była aktualna od 21.02.2020 r. Z powodu koronawirusa nie udało mi się wyjechać do pracy. Połowa okresu, na który wydano wizę już minęła. Wiza jest wydana na okres do 18.07.2020 r. Czy ona się też przedłuża automatycznie? Jak to zrobić? Czy można załatwić przedłużenie telefonicznie? Czy trzeba jechać do ambasady?
Czy żeby móc obniżyć etat oraz wynagrodzenie dla cudzoziemca, który złożył wniosek o pobyt czasowy pracodawca musi złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu dotyczący tarczy antykryzysowej?
Mam kartę pobytu na pierwszego pracodawcę. Zmieniłam pracodawcę. Czy można nie wymieniać karty? Czy muszę złożyć wniosek na nowego pracodawcę?
Zatrudniam pracowników z Ukrainy na podstawie zezwolenia na pracę oraz jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Chcę skorzystać z pomocy tarczy antykryzysowej i obniżyć wymiar czasu pracy o 20% dla wszystkich pracowników. Czy w takim przypadku muszę informować wojewodę o zmianie wymiaru czasu pracy w porównaniu z zezwoleniem wcześniej uzyskanym dla cudzoziemca?
Jestem obywatelką Ukrainy. Pracuję na Umowie o pracę, otrzymałam zezwolenie typu A. Od 01.04.2020 r. na podstawie porozumienia w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracuję na 0,8 etatu. Czy muszę złożyć wniosek na nowe zezwolenie według nowych warunków?
Cudzoziemiec otrzymał wizę typu D, która była aktualna od 21.02.2020 r. Z powodu koronawirusa nie udało mu się wyjechać do pracy. Połowa okresu, na który wydano wizę już minęła. Wiza jest wydana na okres do 18.07.2020 r. Czy ona się też przedłuża automatycznie? Jeśli nie to jak ją przedłużyć? Czy można załatwić przedłużenie telefonicznie? Czy trzeba jechać do ambasady?
Zgłosił się do firmy pracownik, który przebywa w Polsce na podstawie wizy wraz z zezwoleniem, w oczekiwaniu na kartę pobytu u innego pracodawcy. Czy można go zatrudnić, mimo że karta pobytu ma być wydana na podstawie pracy u innego pracodawcy?
Jak otrzymać wizę na podstawie zezwolenia na pracę typu A ale nie wyjeżdżając z Polski?
Do kiedy pobyt cudzoziemca – obywatela Ukrainy jest legalny i kiedy powinien złożyć on dokumenty na kartę pobytu, jeśli wjechał on do Polski już po 14 marca 2020 r. na wizie, której ważność skończyła się w maju 2020 r.?
Obcokrajowiec pracuje na podstawie wizy, która kończy się w lipcu. W zeszłym roku złożył dokumenty na połączenie rodziny. Decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy aby pracować legalnie musi on zmienić cel pobytu na pracę? Czy należy anulować obecną sprawę i złożyć nowy wniosek?
W końcówce kwietnia 2020 r. obcokrajowcowi rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem. W decyzji o jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę miał on zapis, że jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jako absolwent studiów stacjonarnych. Co cudzoziemiec w opisanej sytuacji powinien zrobić, aby nadal legalnie przebywać w Polsce?
Co w sytuacji jak minie okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii? Co z osobą która przyjechała w ramach ruchu bezwizowego, podjęła pracę ma podstawie oświadczenia, złożyła wniosek o kartę pobytu, jej pobyt został przedłużony do 30 dnia po ustaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii – stan ten minął decyzji na kartę jeszcze nie ma. Czy taka osoba po ustaniu epidemii jak uzupełni braki formalne (jeżeli takie były) dostanie pieczątkę w paszporcie, będzie mogła świadczyć pracę dalej do uzyskania decyzji?
Obowiązuje teraz stan epidemii, a wkrótce kończy mi się ważność zezwolenia na pobyt czasowy. Chciałabym pozostać w Polsce, ale słyszałam, że urzędy wojewódzkie nie obsługują teraz klientów i nie ma możliwości złożenia wniosku. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
Przed wybuchem epidemii przebywałam i wykonywałam pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie to traci ważność. Słyszałam, że zezwolenia na pobyt czasowy, które tracą ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną przedłużone. Czy w okresie tego przedłużenia będę mogła wykonywać pracę, jak dotychczas, czy muszę uzyskać jakąś zgodę czy zezwolenie?
Moja karta pobytu właśnie traci ważność. Boję się zarażenia koronawirusem. Czy mogę ją przedłużyć w jakiś sposób bez wychodzenia z domu?
Moja wiza studencka traci ważność. Chciałbym uniknąć wyjazdu po wizę z uwagi na problemy na granicy. Czy mogę przedłużyć wizę krajową bez wyjazdu z Polski?
Mój narzeczony wjechał do Polski tuż przed kryzysem na podstawie wizy Schengen wydanej przez konsula RP. Loty zostały odwołane i nie ma chwilowo możliwości powrotu do kraju, a jego wiza traci ważność. Co powinien zrobić, żeby nie narazić się na konsekwencje nielegalnego pobytu?
Moi znajomi z Algierii przylecieli turystycznie do Europy, najpierw do Włoch do Lombardii na podstawie włoskiej wizy Schengen, a stamtąd przylecieli do Polski, żeby mnie odwiedzić. W Polsce zastał ich kryzys, nie mogli wrócić ani do Lombardii ani powrócić do Algierii. Nie wiedzą co robić, a zaraz kończy im się ważność włoskiej wizy. Czy i w jaki sposób mogą ją przedłużyć lub uzyskać nową wizę w Polsce?
Moja mama posiada francuską kartę pobytu. Ja studiuję w Polsce. Kiedy mama przyjechała mnie odwiedzić wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego i nie mogła już powrócić do Francji. Obawia się jednak konsekwencji dalszego pozostania w Polsce, bo niedługo kończy się czas jej dozwolonego pobytu. Co może zrobić w takiej sytuacji?
Moja siostra mieszka w Austrii na podstawie austriackiej wizy długoterminowej. Przyjechała, żeby pomóc mi w przygotowaniach do ślubu i wtedy okazało się, że po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego trudno jej powrócić do Austrii, a powinna opuścić Polskę za kilka dni. Nie wiemy co robić. Czy ona może otrzymać tymczasową wizę w Polsce?
Odebrałam decyzję wojewody o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Nie chcę skorzystać z prawa do złożenia odwołania, bo zasadniczo zgadzam się z decyzją wojewody, poza tym chcę powrócić do swojego kraju. Tyle, że w związku z zawieszeniem większości lotów nie mam możliwości wyjazdu w terminie 30 dni. Proszę doradźcie, co powinienem zrobić, żeby trochę przedłużyć ten termin. Czy można go przedłużyć?
Czy przy złożeniu odwołania wymagane jest osobiste stawiennictwo? Czy można przesłać odwołanie pocztą?
Jestem osobą starszą w grupie ryzyka. Z obawy przed zarażeniem koronawirusem staram się nie wychodzić z domu. Otrzymałam decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Czy mogę złożyć odwołanie po tym jak zagrożenie minie, czy termin 14-dni jest obowiązujący?
Kilka dni temu otrzymałam pocztą decyzję o udzieleniu mi zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z epidemią nie wiem jak mam teraz postępować. Urzędy są zamknięte. Chciałabym się dowiedzieć kiedy i w jaki sposób mogę odebrać kartę pobytu?
Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale wojewoda nie wstawił stempla do mojego paszportu, a teraz obsługa klienta jest zawieszona. Czy to wpływa w jakiś sposób na mój pobyt w Polsce?
Pracodawca w związku z kryzysem zmuszony był obniżyć mi dotychczasowe wynagrodzenie oraz zmniejszyć wymiar etatu. Posiadam zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określone są warunki zatrudnienia. Czy powinnam powiadomić o tych zmianach wojewodę? Jakich formalności powinnam dopełnić?
Zmuszona byłam w ostatnim czasie do zmiany pracodawcy. Posiadam zezwolenie na pobyt stały. Czy muszę powiadomić o tym wojewodę lub UdSC?
Jeszcze przed epidemią złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i wykonywałem pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, ale w ostatnim czasie straciłem tę pracę. Znalazłem nowego pracodawcę gotowego mnie zatrudnić. Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Czy mogę wykonywać pracę w trakcie oczekiwania na decyzję wojewody?
Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje sposób na uniknięcie wyjazdu z Polski w związku z utrudnieniami w podróży spowodowanymi Covid-19. Przebywam w Polsce przez niemal 90 dni w ruchu bezwizowym, za kilka dni upływa mi termin dozwolonego pobytu
Wjechałam do Polski przed wprowadzeniem restrykcji związanych z koronawirusem na podstawie karty pobytu wydanej przez jedno z państw obszaru Schengen. Chcę pozostać w Polsce i tutaj ubiegać się o kartę pobytu, ale złożenie wniosku jest teraz utrudnione, a za kilka dni kończy mi się dozwolony pobyt w Polsce. Czy muszę wyjeżdżać z Polski?
Spełniam wymogi do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego i chciałbym wystąpić o to zezwolenie, ale osobiste złożenie wniosku w związku z zawieszeniem obsługi klientów przez wojewodę spowodowanym epidemią jest teraz niemożliwe. Moje zezwolenie na pobyt czasowy traci ważność. Czy muszę wyjechać z Polski po wizę i zaczekać na ponowne otwarcie obsługi klienta?
Otrzymałam decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Wkrótce mija termin przewidziany do powrotu określony w tej decyzji, ale w związku utrudnieniami w transporcie nie mam jak wrócić do kraju. Czy ten termin może mi zostać przedłużony?
Posiadam ważną wizę i wykonywałem dotąd pracę na podstawie zezwolenia na pracę, ale ważność tego zezwolenia się skończyła. Co trzeba zrobić, abym mógł dalej pracować w Polsce?
Mój narzeczony 10 marca 2020 r. wyjechał na Ukrainę, aby tam złożyć wniosek o wydanie wizy w celu pracy. Niestety na razie nie ma możliwości wyrobienia tam wizy, ponieważ pozamykane są wszystkie urzędy. Wrócił do Polski w dniu 30 marca 2020 r. Czy kiedy skończy mu się okres pobytu w ramach ruchu jego pobyt dalej będzie legalny, w ramach rozwiązań prawnych związanych z koronawirusem?
Jestem obywatelem Niemiec, od 10 lat mieszkam w Polsce, posiadam dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, którego termin ważności upłynął w dniu 24 kwietnia 2020r. Z uwagi na zaprzestanie obsługi klientów w urzędach wojewódzkich nie mogę wystąpić z wnioskiem o wymianę tego dokumentu. Co powinienem zrobić?
Jestem żoną obywatela Francji, razem zamieszkujemy w Polsce, ja na podstawie karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Ważność mojej karty upłynęła w dniu 30 kwietnia 2020r. Co powinienem zrobić?
Najnowsze zmiany Zatrudniliśmy osobę z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Ważność oświadczenia minęła pod czas stanu epidemii. Przez tydzień pracownik nie pracował, a po tym zgłosił się żeby podpisać nową umowę. Czy w takim przypadku mamy składać na nowe oświadczenie czy możemy podpisać z nim umowę z mocy prawa (zgodnie z tarczą antykryzysową)?
Najnowsze zmiany Czy w okresie epidemii koronawirusa cudzoziemcy, pracujący w Polsce na podstawie: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – mogą wykonywać pracę zdalnie (czyli poza terenem firmy – np. w domu)?
Najnowsze zmiany Czy jest dopuszczalne obniżenie cudzoziemcowi wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, określonej w oświadczeniu wpisanym do ewidencji w PUP, zezwoleniu na pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, jeżeli wskutek epidemii COVID-19 nie ma dla niego tyle pracy, ile wskazano w tych dokumentach?

Pytania ogólne dotyczące legalizacji zatrudnienia cudzoziemców

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Czy wszyscy cudzoziemcy zatrudnieni w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę?
Czy obywatele Ukrainy mogą świadczyć pracę w Polsce bez zezwolenia na pracę? Jakie warunki muszą być wówczas spełnione?
Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę?
Czy cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?
Nauka, na których uczelniach wyższych zwalnia z obowiązku uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt w Polsce? Czy uczelnia musi być zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka uprawniona do prowadzenia studiów?
Ukończyłem studia zaoczne, czy mogę uzyskać zezwolenie w celu poszukiwania pracy?
W związku z tym, że obcokrajowiec jest studentem studiów stacjonarnych na wyższej uczelni w Polsce, czy jest od niego wymagane zezwolenie na pracę?
Czy jest obowiązek posiadania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów zaocznych na polskim uniwersytecie?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który pozwala na legalną pracę cudzoziemca w okresie oczekiwania na zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?
Czy w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, może legalnie pracować cudzoziemiec nieposiadający stempla w paszporcie lecz jedynie karteczkę z pieczątką o złożeniu wniosku o to zezwolenie w kancelarii urzędu wojewódzkiego?
Najnowsze zmiany Czy istnieje możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi w wyższym lub niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin niż określono to w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu?
Cudzoziemiec pracujący na podstawie umowy zlecenia w oświadczeniu ma wpisane: „liczba godzin pracy w miesiącu – 120 godz.”. We wrześniu 2019 r. przepracował tylko 80 godz. Czy powinien otrzymać wynagrodzenie za całe 120 godz., czy tylko za 80 godz.?
Co należy zrobić w przypadku, gdy cudzoziemiec po uzyskaniu zezwolenia na pracę nie podjął zatrudnienia w podmiocie, który wnioskował o wydanie zezwolenia?
Kto w Polsce kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców i ich legalny pobyt na terenie kraju?
Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy?
Jakie obowiązki ma podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w zakresie sprawdzenia legalności jego pobytu na terytorium Polski? Jakie mogą być konsekwencje zatrudniania cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie i jak ich uniknąć?
Jaka jest różnica między zezwoleniem na pracę typu A, a jednolitym zezwoleniem na pobyt i pracę?
Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)?
Do którego Urzędu Wojewódzkiego należy skierować wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, w sytuacji, gdy firma świadczy prace na terenie Warszawy, natomiast siedziba tej firmy mieści się w województwie podkarpackim?
Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?
Czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku może kontynuować pracę na podstawie umieszczonej w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie ww. wniosku do momentu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie?
Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę?
Czy cudzoziemiec, który posiada ważną kartę pobytu może wykonywać pracę w Polsce?
Czy, aby móc wykonywać pracę w Polsce absolwent studiów wyższych na polskiej uczelni potrzebuje zezwolenia na pracę?
Czy na pracodawcy ciążą jakieś obowiązki w przypadku niepodjęcia pracy przez pracownika, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę, w sytuacji, jeśli cudzoziemiec po przyjeździe do Polski na podstawie wizy, poinformował, że nie podejmie zatrudnienia?
Zatrudniamy cudzoziemców z Ukrainy na umowę zlecenie i czasem zdarza się, że niektórzy z nich bez słowa z dnia na dzień wyjeżdżają z Polski i już nie wracają. Co zrobić w takiej sytuacji z wciąż trwającą umową? Na jakiej podstawie ją rozwiązać i wyrejestrować zleceniobiorcę z ZUS?
Cudzoziemiec posiada kartę pobytu wydaną w innym województwie, co pracodawca musi zrobić aby zatrudnić danego cudzoziemca?
Czy cudzoziemiec może podjąć pracę na zaproszeniu?
Kiedy mogę złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę?
Czy cudzoziemiec może pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?
W przypadku wniosków wysłanych pocztą – jaka jest data złożenia wniosku?
Co się stanie w sytuacji, gdy pracodawca wystąpi z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia wcześniej niż 90 dni przed upływem posiadanego zezwolenia?
Co zrobić w sytuacji, kiedy pracodawca nie zdążył zachować terminu do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę?
Kiedy można wystąpić o zmianę zezwolenia a kiedy o nowe zezwolenie?
Pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, co zrobić?
Uzyskałem zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, ale nie podjął pracy – co zrobić?
Czy cudzoziemiec, który ma podjąć pracę zgodnie z zezwoleniem musi przebywać w Polsce w czasie składania wniosku?
Czy zezwolenie jest ważne, jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt i pracę?/a>
Czy do uzyskania zezwolenia na pracę trzeba przedłożyć umowę o pracę zawartą z cudzoziemcem?
O czym jako pracodawca trzeba informować wojewodę po uzyskaniu zezwolenia na pracę?
Czy zezwolenie wydane dla innego zakładu pracy może być wykorzystane u drugiego pracodawcy?
Cudzoziemiec posiada kartę pobytu bez adnotacji „Dostęp do rynku pracy”. Czy taki cudzoziemiec może pracować?
Pracodawca posiada zezwolenie na pracę typ A dla cudzoziemca. Czy może wysłać cudzoziemca do pracy na terytorium krajów UE?
Nasza firma się rozwija. Przekształcamy naszą firmę w spółkę z o.o. Czy trzeba będzie zmieniać zezwolenia na pracę?
Czym różnią się zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę od zezwoleń wydawanych przez starostę?
Co to znaczy praca sezonowa?
Jakie PKD pracodawcy trzeba wpisać we wniosku o zezwolenie o pracę sezonową?
Czym jest „informacja starosty”?
Kończy się termin oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Co zrobić, aby cudzoziemiec mógł nadal u mnie pracować?
Złożyłem wniosek o kolejną kartę pobytu (ten sam pracodawca, te same warunki zatrudnienia). Czy aby legalnie pracować w okresie oczekiwania na wydanie decyzji, muszę posiadać zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy?
Jakie są najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby ich uniknąć?

Pytania dotyczące kwestii pobytowych

Jestem obywatelem Ukrainy w Polsce od czterech lat, mam już trzecią kartę czasowego pobytu ważną do 2022roku , niedawno zmieniłem pracę. Jakie dokumenty w związku z tym muszę złożyć w Urzędzie?
Mojemu pracownikowi kończy się ważność karty pobytu. Został złożony już nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Czy cudzoziemiec może legalnie pracować/przebywać w Polsce/ wyjechać do swojego kraju i wrócić do Polski „na pieczątce”?
Czy chcąc uzyskać kartę pobytu w związku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy muszę oczekiwać na unieważnienie poprzedniego zezwolenia/karty?
Jak liczyć 90 dni pobytu w strefie Schengen przy ruchu bezwizowym?
Czy wiza w celu wykonywania pracy może być wydana na taki sam okres jak zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?
Czym jest wiza typu „C” (wizy Schengen)?
Jakie dokumenty muszę dostarczyć przy wnioskowaniu o wizę typu „C”?
Czym jest wiza krajowa typu „D”?
Jakie dokumenty są wymagane przy wnioskowaniu o wizę typu „D”?
Jaki jest okres pobytu, do którego uprawniają wizy typu „C” i „D”?
Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku wizowego?
Posiadam kartę pobytu czasowego, czy muszę informować Wojewodę o zmianie miejsca pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?
Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D można pojechać z Polski do Niemiec?
Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
Czy posiadając w paszporcie biometrycznym pieczątkę Wojewody tzw. stampilę mogę wyjechać z Polski, a następnie wjechać ponownie na to terytorium?
Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub karty pobytu można przebywać w Polsce dalej bez konieczności wyjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego?
Na jakiej podstawie cudzoziemiec może legalnie wjechać do Polski? Jakie są możliwości przedłużenia jego pobytu w Polsce?
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, który jest absolwentem polskiej uczelni. Jak rozumie się termin „absolwent”? Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać to zezwolenie?
Termin ważności mojej Karty Pobytu upływa za więcej niż miesiąc. Czy mogę już złożyć wniosek o wymianę dokumentu?
Przebywam w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów stacjonarnych. Zamierzam się ubiegać o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Czy w okresie ważności wizy oraz tego zezwolenia będę uprawniony do wykonywania pracy w Polsce? Czy oczekując na udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będę mógł kontynuować zatrudnienie?
Najnowsze zmiany Na co mogą liczyć cudzoziemcy na polskim rynku pracy?
Najnowsze zmiany Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć w Polsce cudzoziemcy? Jakie warunki muszą spełnić, by ją otrzymać?

Jak rozliczać podatkowo cudzoziemców?

Jaki podatek od umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem, który przedstawił zagraniczny certyfikat rezydencji?
Jaki podatek od umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem, który nie przedstawił zagranicznego certyfikatu rezydencji?
Czy ulga „zerowy PIT” obejmuje także obcokrajowców?
Jak rozstrzygać kwestie rezydencji podatkowej w świetle ustawy o PIT, interpretacji i konwencji OECD?
Jak ustalać i weryfikować rezydencję podatkową?
Jak zmiana rezydencji w trakcie zatrudnienia wpływa na sposób opodatkowania?

Jak rozliczać składki ZUS w przypadku zatrudniania cudzoziemców?

Jakie wyjątki w zakresie przepisów ubezpieczeniowych dotyczą obcokrajowców?
Jak rozliczać pod względem składkowym umowy realizowane wyłącznie poza Polską?

 

Autor oraz Wydawca publikacji „Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w  tej publikacji.
Zaproponowane w  publikacji wskazówki, porady i  interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w  konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.
Źródła: opracowanie własne, PIP, UDSC, poznan.uw.gov.pl, Straż Graniczna

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *