Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku

Od 2022 r. wolnymi od podatku uczyniono odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych od podatku dochodowego lub od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (nowy ust. 95b w art. 21 ust. 1 ustawy PIT).

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.