fbpx

Czas wolny za pracę w niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Pracownikowi, który ze względu na okoliczności dopuszczające pracę w godzinach nadliczbowych, tj.: konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy wykonywał obowiązki służbowe w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia za przepracowany czas przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy…

zobacz więcej ➤➤