fbpx

Finalne ustalenie kwoty ekwiwalentu urlopowego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Gdy ustalimy już średnią miesięczną kwotę podstawy ekwiwalentu, musimy przejść do obliczenia stawki godzinowej. W tym celu wymagane jest: podzielenie podstawy wymiaru przez tzw. współczynnik urlopowy (wyznaczony w proporcji do wymiaru etatu pracownika), podzielenie otrzymanego wyniku przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (z reguły jest to 8 godzin, choć np. w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie to 7 godzin, a w przypadku…

zobacz więcej ➤➤