fbpx

Koniec pracowniczego zatrudnienia

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przepisy K.p. przewidują, że współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może zakończyć się zasadniczo na pięć sposobów, a mianowicie poprzez: rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku. Powrót do spisu treści

zobacz więcej ➤➤