Koniec pracowniczego zatrudnienia

Przepisy K.p. przewidują, że współpraca pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może zakończyć się zasadniczo na pięć sposobów, a mianowicie poprzez:

  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron,
  • rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • wygaśnięcie stosunku.

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *