fbpx

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy

Poradnik dla kadr i płac

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli Podstawą prawną przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy jest art. 17 i 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1732), zwanej dalej „ustawą zasiłkową.” oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r.…

zobacz więcej ➤➤