fbpx

Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – pytania i odpowiedzi

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje przepis art. 36 ust. 17 ustawy o sus, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.…

zobacz więcej ➤➤