fbpx

Ogólne zasady udzielania urlopu

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Najważniejsze zasady, o których trzeba pamiętać, udzielając urlopu wypoczynkowego: urlop udzielony powinien być w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo; urlop jest udzielany w dniach, które dla pracownika są dniami pracy w wymiarze godzinowym; jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia – wyjątek dla pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy; przy ustalaniu wymiaru urlopu…

zobacz więcej ➤➤