fbpx

Przedłożenie / dostarczenie zwalnianemu pisma wypowiadającego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Na mocy art. 61 § 1 zdanie 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p., wypowiedzenie umowy o pracę uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią. Jak wskazano w wyroku SN z 9 września 2011 r., sygn. akt III PK 5/11: „pracodawca może przesłać do pracownika złożone mu oświadczenie w sposób dowolny, np.: przez firmę kurierską, innego…

zobacz więcej ➤➤