fbpx

Wypłata i rozliczanie należności w przypadku śmierci pracownika lub zleceniobiorcy

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Śmierć pracownika lub zleceniobiorcy oznacza dla podmiotu zatrudniającego określone obowiązki. Niniejsze wyjaśnienia pomogą w ich prawidłowym wypełnieniu. Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku Śmierć pracownika oznacza wygaśnięcie umowy o pracę. Nie wygasają jednak niezrealizowane prawa majątkowe ze stosunku pracy zmarłego, obejmujące należności, których nie zdążono mu wypłacić za życia, takie jak m.in.: zaległe i bieżące wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrodę…

zobacz więcej ➤➤