fbpx

Nowe reguły wypowiadania umowy o pracę zawartej na czas określony

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2023 r., pracodawca był zobligowany do uzasadniania wyłącznie wypowiedzeń bezterminowych umów o pracę. Wskutek noweli K.p.: Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do…

zobacz więcej ➤➤

Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę

W ramach stosunku pracy pracownik i pracodawca składają liczne oświadczenia woli. Do czynności prawnych, podejmowanych w ramach stosunku pracy, należy zaliczyć zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają między innymi możliwość wystąpienia z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia na podstawie art. 30…

zobacz więcej ➤➤

Wypowiedzenie umowy o pracę

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wypowiadanie umów o pracę wymaga ścisłego przestrzegania przepisów K.p. Ważne! Wypowiadając umowę o pracę pracodawca powinien przede wszystkim: sprawdzić czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, określić możliwie jak najdokładniej przyczynę wypowiedzenia, ustalić długość okresu wypowiedzenia, upewnić się, czy wypowiedzenie podlega skonsultowaniu z zakładową organizacją związkową, sformułować treść wypowiedzenia w taki sposób, by zawierało wszystkie wymagane przepisami elementy, zadbać o: prawidłową formę wypowiedzenia,…

zobacz więcej ➤➤