fbpx

Nowe reguły wypowiadania umowy o pracę zawartej na czas określony

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przed wejściem w życie ustawy z 9 marca 2023 r., pracodawca był zobligowany do uzasadniania wyłącznie wypowiedzeń bezterminowych umów o pracę. Wskutek noweli K.p.: Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dnitylko teraz zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich…

czytaj dalej ➤➤➤

Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę

W ramach stosunku pracy pracownik i pracodawca składają liczne oświadczenia woli. Do czynności prawnych, podejmowanych w ramach stosunku pracy, należy zaliczyć zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają między innymi możliwość wystąpienia z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia na podstawie art. 30…

czytaj dalej ➤➤➤

Wypowiedzenie umowy o pracę

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wypowiadanie umów o pracę wymaga ścisłego przestrzegania przepisów K.p. Ważne! Wypowiadając umowę o pracę pracodawca powinien przede wszystkim: sprawdzić czy pracownik nie podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy, określić możliwie jak najdokładniej przyczynę wypowiedzenia, ustalić długość okresu wypowiedzenia, upewnić się, czy wypowiedzenie podlega skonsultowaniu z zakładową organizacją związkową, sformułować treść wypowiedzenia w taki sposób, by zawierało wszystkie wymagane przepisami elementy, zadbać o: prawidłową formę wypowiedzenia,…

czytaj dalej ➤➤➤