fbpx

Zasady opodatkowania oddelegowanego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Zgodnie z art. 3 ustawy PIT: pracownik mający miejsce zamieszkania na terytorium RP będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskiwania; za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni…

czytaj dalej ➤➤➤