fbpx

Zmiana warunków płacowych lub wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Proces kalkulowania ekwiwalentu ulegają komplikacjom szczególnie w sytuacjach, w których dochodzi np. do zmian w sposobie wynagradzania danego pracownika. W takich przypadkach zastosowanie winien znaleźć § 10 rozporządzenia urlopowego, na mocy którego gdy mamy do czynienia ze zmianami w składnikach pensji branych pod uwagę przy wyliczaniu ekwiwalentu urlopowego (przyznanie lub zlikwidowanie składnika) lub zmianami ich wysokości w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru ww. świadczenia, wprowadzonych…

zobacz więcej ➤➤