fbpx

Dwa dni płatnego zwolnienia od pracy na oddanie krwi i osocza w okresie epidemii

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługuje m.in. płatne zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Za czas takiego zwolnienia należy się wynagrodzenie wyliczane na tych samych zasadach…

zobacz więcej ➤➤