Przedłużenie na mocy ustawy antykryzysowej ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Stosownie do art. 15h ust. 1 ustawy antykryzysowej, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

  • upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy antykryzysowej (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), zachowuje ważność (pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy antykryzysowej (czyli począwszy od 8 marca 2020 r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.