Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – pytania i odpowiedzi

Zawierane od 1 stycznia 2021 r. umowy o dzieło trzeba zgłaszać do ZUS na formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło), który należy składać w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło (można go przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS).

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ww. obowiązku.

Poniżej PODCAST „Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – pytania i odpowiedzi” do odsłuchania w dowolnym momencie:

Spis pytań poruszonych w podcascie:

 • Kto jest zobowiązany do poinformowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?
 • Czy wszystkie umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu do ZUS?
 • Czy należy do ZUS zgłosić umowy o dzieło zawarte przed 1.01.2021 r., które będą realizowane w 2021 r.?
 • Umowa została zawarta w 2020 r. z datą rozpoczęcia jej wykonywania w 2021 r. Czy należy złożyć formularz RUD?
 • Czy jeżeli umowa była zawarta w 2020 r. powinien być złożony formularz RUD?
 • Kto podpisuje dokument RUD?
 • Czy mogę wysłać do ZUS formularz RUD za wiele osób, z którymi zawarłam umowę o dzieło?
 • Obecnie Fundacja nie jest płatnikiem składek. W ciągu najbliższych miesięcy ma w planach zawarcie kilku umów zlecenia i umów o dzieło, które będą zawierane w okresie kiedy płatnik jest aktywny. Jeżeli umowy o dzieło będą zawierane wcześniej i będą pokrywały się z tym okresem, czy należy zgłaszać je na formularzu RUD, czy tylko te, których data zawarcia umowy pokrywa się z okresem „aktywnym” i umowy zostały zawarte od 01.01.2021?
 • Czy w przypadku zawierania umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna należy zgłaszać na formularzu RUD czy tylko pierwsza zawartą od 01-01-2021?
 • Osoba, z którą została podpisana umowa o dzieło podlega ubezpieczeniom w KRUS. Umowa ta została zawarta z płatnikiem, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Umowa o dzieło nie jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej. Czy w takiej sytuacji należy zgłaszać taką umowę na formularzu RUD?
 • Czy umowy o dzieło, które są zgłaszane na formularzu RUD są oskładkowane?
 • Co grozi za niezgłoszenie umowy o dzieło do rejestru ZUS?
 • Co wpisywać w formularz RUD jeśli strony nie określiły w umowie daty rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania dzieła?
 • Co w sytuacji gdy zgłoszona do ZUS umowa o dzieło została rozwiązana?

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *