fbpx

Zmiany reguł wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

W dniu 1 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394). Zmieniły one wysokość mnożnika kwoty bazowej dla wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. I tak:

  • mnożnik wynagrodzenia w przypadku Prezesa Rady Ministrów wzrósł o 2,48, natomiast dodatku funkcyjnego o 0,8;
  • mnożnik wynagrodzenia w przypadku Marszałka Sejmu lub Senatu wzrósł o 3,72, a dodatku funkcyjnego o 1,2;
  • mnożnik wynagrodzenia ministrów wzrósł o 2,24, a dodatku funkcyjnego o 0,6;
  • mnożnik wynagrodzenia w przypadku wicewojewodów oraz zastępcy Głównego Inspektora Pracy mnożnik wzrósł o 1,6, a dodatku o 0,48;
  • mnożnik wynagrodzenia w przypadku wojewodów wzrósł o 1,76, a dodatku o 0,48.

W związku z tym, że kwota bazowa w 2021 r. wynosi 1789,42 zł, podwyżki wynagrodzeń i dodatków funkcyjnych są wysokie (np. wynagrodzenie zasadnicze ministra wzrosło z 10 020 zł do 14 029 zł, a dodatek funkcyjny został podwyższony o 1074 zł).

Nowe stawki wynagrodzeń obowiązują od 1 sierpnia 2021 r.

Więcej wiarygodnej wiedzy z obszaru kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *