Zmiany w formularzach podatkowych NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3

Od 1 września 2021 r. obowiązują nowe wzory następujących formularzy podatkowych: NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3.

Wprowadzone zmiany:

– przewidziano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki z 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. z 2021 r. poz. 1404);

– dostosowują wzory do obecnie obowiązujących przepisów i dotyczą:

  • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2 wersja 13),
  • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7 wersja 6),
  • zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3 wersja 6),
  • zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających (NIP-8 wersja 4).

Wzory stosowane do końca 31 sierpnia 2021 r. mogą być stosowane nie później niż do 31 grudnia 2021 r.

 

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.