fbpx

Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

Pracownik zawierający umowę na niepełny wymiar czasu pracy ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie zatrudniać go zgodnie z ustalonym wymiarem czasu pracy. Wykonywanie pracy w stale zwiększonym wymiarze godzin nie pozostaje bez wpływu na jego życie prywatne czy pozostałe życie zawodowe, jeżeli zatrudnienie w niepełnym wymiarze ma charakter pracy dodatkowej. Pracę w godzinach przekraczających ustalony w treści umowy o pracę …