fbpx

Zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Niektóre z modyfikacji wprowadzanych w warunkach zatrudnienia w trakcie miesiąca sprowadzają się do zmiany wymiaru etatu i/lub wysokości wynagrodzenia. Powszechnie obowiązujące przepisy niestety nie wskazują sposobu kalkulowania określonego stawką miesięczną wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym zaistniały wspomniane okoliczności. Analizując to zagadnienie, można posiłkować się stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) wyrażonym w piśmie z 6 kwietnia 2009 r. (sygn. GPP-471-4560-24/09/PE/RP) dotyczącym kalkulowania pensji po zmianie wymiaru czasu…

zobacz więcej ➤➤