Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

Mistrz Kadr i Płac

Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco

Pakiet „Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie” to nie tylko e-book kompleksowo opisujący nowe zasady rozliczania list płac wg założeń Polskiego Ładu (z gwarancją aktualizacji do końca stycznia 2022 r.). To zestaw produktów cyfrowych, w ramach którego otrzymasz także: kalkulatory z ćwiczeniami, nagrane szkolenie, dostęp online do aktualizowanych treści, wzory dokumentów oraz sekcję pytań i odpowiedzi.

Jak znaleźć informacje o aktualizacjach:
• w spisie treści oznaczamy specjalnym zielonym znacznikiem „Najnowsze zmiany” to co zostało dodane / zaktualizowane
• ponadto w poście: https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ informujemy dokładnie o tym, co zostało zaktualizowane (chodzi o pozycje opisane tytułem: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie)

 

Spis treści

Najnowsze zmiany Kalkulatory

Najnowsze zmiany Szkolenie Wideo

Najnowsze zmiany Sekcja Q&A

Wzory Dokumentów

Wykaz skrótów

E-book w formacie pdf do pobrania

Najnowsze zmiany Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę. Wcześniej senackie poprawki do Polskiego Ładu odrzucił Sejm

Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie list płac w 2022 r.

Podwyższenie progu podatkowego

Zmiana skali podatkowej od 2022 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki

Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek

Ulga dla tzw. klasy średniej

Ulga w ujęciu rocznym
Ulga w ujęciu miesięcznym
Wniosek o niestosowanie ulgi

Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku

Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku

Obniżanie składki zdrowotnej przy osiąganiu w jednym miesiącu przychodów oskładkowanych i zwolnionych z ZUS
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy „zerowym PIT”

Przykłady rozliczeń list płac w praktyce od 2022 r.

Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe

Możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niestosowanie KUP

Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu

Najnowsze zmiany Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Najnowsze zmiany Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia

Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Zmiana w rozliczaniu jazd prywatnych autem służbowym

Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika

Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
Ulga dla pracujących emerytów („ulga dla emerytów”)
Najnowsze zmiany Nowe ulgi a składka zdrowotna

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich

Najnowsze zmiany Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno”

Doprecyzowanie zasad obliczania zaliczki na podatek w Polsce na wniosek pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Odliczanie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu

O konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń decyduje moment powstania przychodu

Koszty pracownicze tylko do wysokości przychodu

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło

Limit kosztów
Kto ma pilnować limitu rocznego?
Co po przekroczeniu limitu kosztów?
Przychód z autorskich praw majątkowych bez ryczałtu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%

Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat

Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych?
Pytania i odpowiedzi
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące „zerowego PIT”

Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń wg założeń Polskiego Ładu

Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Nowe zwolnienia z podatku przewidziane w Polskim Ładzie

Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Najnowsze zmiany Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek

Kalkulatory Polski Ład

Najnowsze zmiany Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku)
Najnowsze zmiany Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w 2022 r. (Polski Ład)
Najnowsze zmiany Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. (Polski Ład)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r.
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Umowa zlecenia / umowa o dzieło – Polski Ład
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę

Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja:
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-960937-1-4
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autorów – jest zabronione.
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niniejszej publikacji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autorzy publikacji „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *