Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

Mistrz Kadr i Płac

Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco

Pakiet „Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie” to nie tylko e-book kompleksowo opisujący nowe zasady rozliczania list płac wg założeń Polskiego Ładu (z gwarancją aktualizacji do końca stycznia 2022 r.). To zestaw produktów cyfrowych, w ramach którego otrzymasz także: kalkulatory z ćwiczeniami, nagrane szkolenie, dostęp online do aktualizowanych treści, wzory dokumentów oraz sekcję pytań i odpowiedzi.

Jak znaleźć informacje o aktualizacjach:
• w spisie treści oznaczamy specjalnym zielonym znacznikiem Najnowsze zmiany to co zostało dodane / zaktualizowane
• ponadto w poście: https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ informujemy dokładnie o tym, co zostało zaktualizowane (chodzi o pozycje opisane tytułem: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie)

 

Spis treści

Najnowsze zmiany Kalkulatory

Najnowsze zmiany Szkolenie Wideo

 Sekcja Q&A

Najnowsze zmiany Wzory Dokumentów

Wykaz skrótów

Najnowsze zmiany E-book w formacie pdf do pobrania (uwzględnia zmiany od 10 marca 2022 r.)

 

Polski Ład wszedł w życie od 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie list płac w 2022 r.

Podwyższenie progu podatkowego

Zmiana skali podatkowej od 2022 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki

Najnowsze zmiany Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek

Ulga dla tzw. klasy średniej

Ulga w ujęciu rocznym
Ulga w ujęciu miesięcznym
Ulga dla klasy średniej – wyjaśnienia resortu finansów
Wniosek o niestosowanie ulgi
Ulga dla klasy średniej – wyjaśnienia resortu finansów

Możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niestosowanie KUP

Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku

Najnowsze zmiany Zmiany w mechanizmie pobierania zaliczek podatkowych

Podstawa prawna wydania rozporządzenia
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT
Dwa równoległe rozliczenia
Instrukcja pobierania i przekazywania należnych od przychodów pracowników zaliczek na podatek
Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r. wydane przez resort finansów
Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach
Zmiany dotyczące umów zlecenia
„Nadwyżka” do zwrócenia pracownikowi / zleceniobiorcy
Kilka wypłat w miesiącu a nowy mechanizm poboru podatku
Rezygnacja z przesunięcia terminu poboru części zaliczki na podatek
Pytania i odpowiedzi udzielone przez resort finansów

Najnowsze zmiany Kolejne w 2022 r. zmiany podatkowe w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku

Obniżanie składki zdrowotnej przy osiąganiu w jednym miesiącu przychodów oskładkowanych i zwolnionych z ZUS
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy „uldze dla młodych”
Obniżanie składki zdrowotnej przy rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu lub przy podatku 32%

Przykłady rozliczeń list płac w praktyce od 2022 r.

Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe

Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu

Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Najnowsze zmiany Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia

Najnowsze zmiany Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna

Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku

Najnowsze zmiany Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Zmiana w rozliczaniu jazd prywatnych autem służbowym

Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika

Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”)
Nowe ulgi a składka zdrowotna

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich

Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno”

Doprecyzowanie zasad obliczania zaliczki na podatek w Polsce na wniosek pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Odliczanie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu

O konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń decyduje moment powstania przychodu

Koszty pracownicze tylko do wysokości przychodu

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło

Limit kosztów
Kto ma pilnować limitu rocznego?
Co po przekroczeniu limitu kosztów?
Przychód z autorskich praw majątkowych bez ryczałtu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%

Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat

Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych?
Pytania i odpowiedzi

Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń wg założeń Polskiego Ładu

Niższe kwoty wolne od potrąceń – projekt ustawy

Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Nowe zwolnienia z podatku przewidziane w Polskim Ładzie

Najnowsze zmiany Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek

Wpływ zmian podatkowych na świadczenia emerytalno-rentowe od 2022 r.

Infolinia dotycząca programu Polski Ład

Resort finansów udostępnił formularz on-line do zadawania pytań dot. Polskiego Ładu

ZUS udostępnił kalkulator do obliczania składki zdrowotnej

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA oraz likwidacja ZUS RZA

Najnowsze zmiany Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności)

 

Kalkulatory Polski Ład

Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnieniem zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów)
Najnowsze zmiany Kalkulator wynagrodzeń kierowców po zmianach od lipca 2022 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Najnowsze zmiany Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.7.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Najnowsze zmiany Jak od 1 lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP od lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)

 

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Umowa zlecenia  – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r.
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (za okres od 1.3.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2022 r.
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r.
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2022 r.
Kalkulator wynagrodzeń 2022 – kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2022 r. (pobór zaliczki PIT)
Najnowsze zmiany Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca

 

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy (Polski Ład) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – bez uwzględniania rozporządzenia

Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja:
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-960937-1-4
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autorów – jest zabronione.
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niniejszej publikacji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autorzy publikacji „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

Ilość komentarzy 8 do “Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

 1. Dzień dobry,
  1. Czy będzie kalkulator wynagrodzeń pracownika z uwzględnieniem rozporządzenia?
  2. Czy będzie kalkulator wynagrodzeń zleceniobiorcy z uwzględnieniem rozporządzenia?

  Pozdrawiam

  1. już są te kalkulatory. pod poniższym linkiem kalkulatory oznaczone znacznikiem „Najnowsze zmiany” uwzględniają rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.: https://premium.serwiskadrowego.pl/wszystko-o-listach-plac-w-polskim-ladzie-pakiet/#_kalkulatoryonline

   Proszę regularnie wchodzić na stronę https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ – tam opisujemy jakich zmian dokonaliśmy w serwisie PREMIUM. w przypadku pakietu „Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie” proszę zwracać uwagę na pozycje opisane tytułem: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

 2. Kalkulatory niezwykle przydatne w codziennej pracy. Dobrze, że pozostały też te bez stosowania rozporządzenia. Chodzi o to, by również móc przeliczać z brutto na netto i z netto na brutto z zastosowaniem kwoty zmniejszającej podatek i jednocześnie bez stosowania rozporządzenia.

 3. Rząd znowu planuje rewolucje w podatkach… Czy można liczyć, że te kalkulatory, które tu już są, pozostaną z tą funkcjonalnością, którą mają obecnie? Czy można je pozostawić pomimo wprowadzenia nowych lub dodać kolejne funkcje nie usuwając obecnych funkcji? Są nieocenione w pracy. Przy tym szaleńczym tempie zmian symulowanie pracownikom i zleceniobiorcom netto brutto we wszystkich możliwych opcjach, przed i po zmianie przepisów to istna męka bez tych kalkulatorów.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.