Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie 1.0

Mistrz Kadr i Płac

Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie 1.0

Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco

Pakiet „Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie” to nie tylko e-book kompleksowo opisujący nowe zasady rozliczania list płac wg założeń Polskiego Ładu (z gwarancją aktualizacji do końca stycznia 2022 r.). To zestaw produktów cyfrowych, w ramach którego otrzymasz także: kalkulatory z ćwiczeniami, nagrane szkolenie, dostęp online do aktualizowanych treści, wzory dokumentów oraz sekcję pytań i odpowiedzi.

Jak znaleźć informacje o aktualizacjach:
• w spisie treści oznaczamy specjalnym zielonym znacznikiem Najnowsze zmiany to co zostało dodane / zaktualizowane
• ponadto w poście: https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ informujemy dokładnie o tym, co zostało zaktualizowane (chodzi o pozycje opisane tytułem: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie)

Sprawdź nową publikację zatytułowaną:

Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r.

 

Spis treści

Najnowsze zmiany Kalkulatory

Najnowsze zmiany Szkolenie Wideo

 Sekcja Q&A

Najnowsze zmiany Wzory Dokumentów

Wykaz skrótów

Najnowsze zmiany E-book w formacie pdf do pobrania (uwzględnia zmiany od 10 marca 2022 r.)

 

Polski Ład wszedł w życie od 1 stycznia 2022 r.

Najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu wpływające na rozliczanie list płac w 2022 r.

Podwyższenie progu podatkowego

Zmiana skali podatkowej od 2022 r.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki

Najnowsze zmiany Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek

Ulga dla tzw. klasy średniej

Ulga w ujęciu rocznym
Ulga w ujęciu miesięcznym
Ulga dla klasy średniej – wyjaśnienia resortu finansów
Wniosek o niestosowanie ulgi
Ulga dla klasy średniej – wyjaśnienia resortu finansów

Możliwość złożenia przez podatnika wniosku o niestosowanie KUP

Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku

Najnowsze zmiany Zmiany w mechanizmie pobierania zaliczek podatkowych

Podstawa prawna wydania rozporządzenia
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT
Dwa równoległe rozliczenia
Instrukcja pobierania i przekazywania należnych od przychodów pracowników zaliczek na podatek
Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r. wydane przez resort finansów
Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach
Zmiany dotyczące umów zlecenia
„Nadwyżka” do zwrócenia pracownikowi / zleceniobiorcy
Kilka wypłat w miesiącu a nowy mechanizm poboru podatku
Rezygnacja z przesunięcia terminu poboru części zaliczki na podatek
Pytania i odpowiedzi udzielone przez resort finansów

Najnowsze zmiany Kolejne w 2022 r. zmiany podatkowe w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej

Zmiana zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości podatku

Obniżanie składki zdrowotnej przy osiąganiu w jednym miesiącu przychodów oskładkowanych i zwolnionych z ZUS
Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy „uldze dla młodych”
Obniżanie składki zdrowotnej przy rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu lub przy podatku 32%

Przykłady rozliczeń list płac w praktyce od 2022 r.

Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe

Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu

Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Najnowsze zmiany Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia

Najnowsze zmiany Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna

Rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku

Najnowsze zmiany Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Zmiana w rozliczaniu jazd prywatnych autem służbowym

Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika

Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”)
Nowe ulgi a składka zdrowotna

Zmiana wysokości kosztów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich

Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno”

Doprecyzowanie zasad obliczania zaliczki na podatek w Polsce na wniosek pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Odliczanie składek członkowskich na rzecz związków zawodowych

Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu

O konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń decyduje moment powstania przychodu

Koszty pracownicze tylko do wysokości przychodu

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło

Limit kosztów
Kto ma pilnować limitu rocznego?
Co po przekroczeniu limitu kosztów?
Przychód z autorskich praw majątkowych bez ryczałtu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%

Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat

Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych?
Pytania i odpowiedzi

Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń wg założeń Polskiego Ładu

Niższe kwoty wolne od potrąceń – projekt ustawy

Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Nowe zwolnienia z podatku przewidziane w Polskim Ładzie

Najnowsze zmiany Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek

Wpływ zmian podatkowych na świadczenia emerytalno-rentowe od 2022 r.

Infolinia dotycząca programu Polski Ład

Resort finansów udostępnił formularz on-line do zadawania pytań dot. Polskiego Ładu

ZUS udostępnił kalkulator do obliczania składki zdrowotnej

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA oraz likwidacja ZUS RZA

Najnowsze zmiany Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności)

 

Kalkulatory – Osobisty Ekspert

Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnieniem zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów)
Najnowsze zmiany Kalkulator wynagrodzeń kierowców po zmianach od lipca 2022 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Najnowsze zmiany Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.7.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Najnowsze zmiany Jak od 1 lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP od lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika od lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca
Najnowsze zmiany Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku pracownika
Najnowsze zmiany Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku umów zlecenia i o dzieło
Najnowsze zmiany Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło od 1 lipca 2022 r.
Najnowsze zmiany Jak od lipca 2022 r. rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład 2.0)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)

 

Poniżej kalkulatory uwzględniające stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2022 r.

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Umowa zlecenia  – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r.
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (za okres od 1.3.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2022 r.
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r.
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2022 r.
Kalkulator wynagrodzeń 2022 – kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2022 r. (pobór zaliczki PIT)
Najnowsze zmiany Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca

 

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy (Polski Ład) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – bez uwzględniania rozporządzenia
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – bez uwzględniania rozporządzenia

Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja:
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-960937-1-4
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autorów – jest zabronione.
Publikacja „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niniejszej publikacji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autorzy publikacji „Wszystko o listach płac w Polskim Ładzie” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

Ilość komentarzy 13 do “Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie 1.0

 1. Dzień dobry,
  1. Czy będzie kalkulator wynagrodzeń pracownika z uwzględnieniem rozporządzenia?
  2. Czy będzie kalkulator wynagrodzeń zleceniobiorcy z uwzględnieniem rozporządzenia?

  Pozdrawiam

  1. już są te kalkulatory. pod poniższym linkiem kalkulatory oznaczone znacznikiem „Najnowsze zmiany” uwzględniają rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.: https://premium.serwiskadrowego.pl/wszystko-o-listach-plac-w-polskim-ladzie-pakiet/#_kalkulatoryonline

   Proszę regularnie wchodzić na stronę https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ – tam opisujemy jakich zmian dokonaliśmy w serwisie PREMIUM. w przypadku pakietu „Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie” proszę zwracać uwagę na pozycje opisane tytułem: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

 2. Kalkulatory niezwykle przydatne w codziennej pracy. Dobrze, że pozostały też te bez stosowania rozporządzenia. Chodzi o to, by również móc przeliczać z brutto na netto i z netto na brutto z zastosowaniem kwoty zmniejszającej podatek i jednocześnie bez stosowania rozporządzenia.

 3. Rząd znowu planuje rewolucje w podatkach… Czy można liczyć, że te kalkulatory, które tu już są, pozostaną z tą funkcjonalnością, którą mają obecnie? Czy można je pozostawić pomimo wprowadzenia nowych lub dodać kolejne funkcje nie usuwając obecnych funkcji? Są nieocenione w pracy. Przy tym szaleńczym tempie zmian symulowanie pracownikom i zleceniobiorcom netto brutto we wszystkich możliwych opcjach, przed i po zmianie przepisów to istna męka bez tych kalkulatorów.

 4. Dzień dobry, kalkulatory nie działają, np. dla pracownika netto/brutto i brutto/netto – nie ma gdzie wpisać wartości.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *