fbpx

Zmiany w prawie pracy 2022 – projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Informator Kadrowo-Płacowy 2022

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt (z 15 lutego 2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: dyrektywy 2019/1152) oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej (dalej: dyrektywy 2019/1158). Obie dyrektywy muszą zostać wdrożone odpowiednio…

zobacz więcej ➤➤

Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników

Czy pracownica może podpisać umowę zlecenie podczas urlopu rodzicielskiego? Żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy nie zabrania zatrudnienia w formie umowy zlecenia podczas urlopu rodzicielskiego (lub jakimkolwiek innym urlopie związanym z rodzicielstwem). W związku z tym, w czasie urlopu rodzicielskiego, rodzic może podjąć dodatkową pracę zarobkową, czyli wykonywać pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy zlecenia bądź…

zobacz więcej ➤➤

Kiedy ojcu dziecka przysługuje urlop macierzyński

Zgodnie z przepisami prawa pracy prawo do urlopu macierzyńskiego, zgodnie z jego nazwą, przysługuje kobietom – pracownicom po urodzeniu dziecka. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy na zasadzie wyjątku urlop macierzyński będzie przysługiwał ojcu dziecka. Wśród uprawnień przysługujących pracownikom w związku z rodzicielstwem podstawowe znaczenie ma bez wątpienia urlop macierzyński oraz stanowiący jego kontynuację urlop rodzicielski (łącznie określane mianem urlopu…

zobacz więcej ➤➤