fbpx

Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Pracą w godzinach nadliczbowych jest również praca wykonywana ponad obowiązującą pracownika tygodniową normę czasu pracy. Rozliczenie normy tygodniowej czasu pracy i ewentualne stwierdzenie wystąpienia nadgodzin średniotygodniowych jest możliwe dopiero po zamknięciu okresu rozliczeniowego z uwagi na przeciętny charakter normy tygodniowej. Wyjątek dotyczy tych przypadków, gdy norma ta ma charakter sztywny, tak jak np. przy pracownikach niepełnosprawnych. W takiej sytuacji godziny nadliczbowe można stwierdzić na…

zobacz więcej ➤➤