fbpx

Ryczałt za nadgodziny

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Stosownie art. 1511 § 4 K.p., w przypadku pracowników stale wykonujących czynności pracy poza zakładem pracy rozliczanie pracy ponadnormatywnej może być rozliczana ryczałtowo. W doktrynie dominuje pogląd, że do opłacania nadgodzin ryczałtem: nie jest wymagane realizowanie wszystkich obowiązków pracowniczych poza firmą, a jedynie zasadniczej ich części. Częściowe wykonywanie pracy w zakładzie nie jest przeszkodą do stosowania ryczałtu, gdyż uzasadnieniem dla jego wypłacania są powtarzające się,…

zobacz więcej ➤➤