fbpx

Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia – skutki podatkowe i składkowe

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług każe zastanowić się nie tylko nad skutkami w zakresie składek ZUS, ale również nad skutkami podatkowymi. Wskutek przekwalifikowania dzieła na zlecenie (np. wskutek kontroli ZUS), pracodawca jest zobligowany przede wszystkim do: zgłoszenie osoby, której umowę o dzieło zakwestionowano do ubezpieczeń ZUS jako zleceniobiorcę na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeniu 04 11 XX (od …