fbpx

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Stan prawny po nowelizacji z 9 marca 2023 r. Poniższa tabela tłumaczy, ile po modyfikacjach wynikających z faktu wdrożenia z dniem 26 kwietnia 2023 r. dyrektywy 2019/1158 do polskiego systemu prawnego, powinna wynosić wysokość należnego zasiłku macierzyńskiego. stan prawny sprzed nowelizacji (sprzed 26 kwietnia 2023 r.) stan obowiązujący po nowelizacji wysokość zasiłku macierzyńskiego – 100% – za okres urlopu ojcowskiego oraz…

zobacz więcej ➤➤