fbpx

Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i czas innych zwolnień od pracy

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z K.p., z przepisów wykonawczych do K.p. albo z innych przepisów prawa…

zobacz więcej ➤➤