fbpx

Zmiany w ustawie o PPK

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1074), od 25 czerwca 2019 r. przewidziano kilka dość istotnych modyfikacji w regulacjach dotyczących PPK. Na mocy ww. aktu prawnego m.in.: zniesiono limit 30-krotności podstawy wpłat do PPK; rozszerzono katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby…

zobacz więcej ➤➤